Cissle » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Psycho-organische stoornissen

Psycho-organische stoornissen zijn gedragsstoornissen. Bij deze stoornissen is er sprake van een niet-functionerend gedeelte van de hersenen. Er is dus in ieder geval een hersendisfunctie aantoonbaar…
mijn kijk op

Zijn maatregelen tegen roken, alcohol en wiet effectief?

De overheid onderneemt heel wat stappen om de Nederlandse samenleving aan te spreken op hun gebruik van tabak, alcohol en drugs. Er zijn tal van campagnes opgestart en maatregelen getroffen om de bevo…

Invloed van stigma op mensen met een psychische stoornis

Na schokkerende gebeurtenissen in ons land, zoals in Alphen aan den Rijn waar Tristan van der V. zes mensen en daarna zichzelf doodschoot in het winkelcentrum, staan de kranten weer vol van (negatieve…

GGZ WNB in strijd tegen stigma

GGZ WNB (Geestelijke gezondheidszorg Westelijk Noord Brabant) is de zorginstelling in West-Brabant die hulp aanbiedt bij psychische en psychiatrische problemen. Het zorgaanbod van GGZ WNB is erg breed…

Invloed van stigma op de ontwikkelingsgebieden

Psychische stoornissen kunnen in elke levensfase optreden. Stigmatisering werkt voor iedereen met een psychische stoornis belemmerend. Ik kies echter voor de levensfase 'de volwassenheid'. Dit doe ik…
mijn kijk op

Waardoor ontstaat stigmatisering?

Ik verklaar het probleem, stigmatisering ten aanzien van mensen met een psychische stoornis door de samenleving dat uiteindelijk tot zelfstigmatisering leidt, vanuit de cognitieve psychologie. Ik kies…

Methodiek Families First

Het doel van Families First is om een gezinscrisis op te lossen en uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen, waarbij de veiligheid van de kinderen vooropstaat. Wat is Families First, en over welke v…

Eer gerelateerd geweld

Eerwraak is het herstellen of herwinnen van de verloren gegane zedelijke familie-eer door de schuldige aan het verlies ervan te doden, nadat het eerverlies heeft plaatsgehad. Wereldwijd wordt er volge…

Wat moet u weten over alcohol?

Ieder jaar worden er 1800 mensen met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis opgenomen. Een derde van de slachtoffers is tussen de tien en twintig jaar. Gedurende de afgelopen vijf jaar is het aanta…

Wat moet u weten over opiaten?

De Duitse scheikundige Prõser heeft in 1898 heroïne uit morfine bereid. Heroïne bleek in de praktijk een zeer krachtig en efficiënt pijnstillend middel te zijn. Men dacht destijds dat heroïne niet ver…